Berriak‎ > ‎

GURASO BILEREN BALORAZIOAK (abajo en castellano)

publicado a la‎(s)‎ 18 oct. 2018 5:49 por Egape Ikastola BHI   [ actualizado el 18 oct. 2018 6:01 ]


Egape Ikastola BHI Kalitatea Hezkuntzan sarekide garen heinean, ebaluazioaren kultura barneratuta dugu. Hau honela izanik, burutzen diren jarduerak, bilerak, proiektuak…,
baloratzen ditugu, beti ere hobetzeko helburuarekin eta kalitatezko eskaintza zabaltzeko asmoz.

Urriaren 3an 1. eta 2. mailako ikasleen guraso bilerak egin genituen eta urriaren 10ean berriz, 3. eta 4. mailakoen familiekin bildu ginen.

Bertan, tutoreek, ikasturtearen ezaugarri orokorrak azaldu zituzten eta familien zalantzak argitu ziren. Bilera bukaeretan gurasoek gogobetetasun inkesta bete zuten.

Hauek dira inkestetan jasotako emaitzak:

ADIERAZLEAK

1.MAILA

2.MAILA

3.MAILA

4.MAILA

Bileraren interesa

3.9

3,8

3,8

3,7

Bileraren ordua

3.6

3,8

3,7

3,7

Bileraren iraupena

2.8

3,7

3,6

3,8

Bileraren lekua

3.8

3,8

3,6

3,8

Azalpenak argiak izan dira

3.7

3,8

3,8

3,9

Informazioa praktikoa eta interesgarria izan da

3.9

3,8

3,8

3,8

Batazbestekoa

3,6

3,8

3,7

3,8Familien partaidetza nahiko genukeena baino txikiagoa izan da: 1. mailan familien % 50ak parte hartu du, 2. mailan %54ak, 3. mailan %61 ak eta 4. mailan %46ak.

Aurreko ikasturteetako joera kontutan izanik, 1. mailako partaidetzak nabarmen egin du behera. Beste mailakoak berriz, hobetu edo mantendu dira.

Proposamenak eskatu direnean, honako hauek jaso dira:


1.MAILA

2.MAILA

3.MAILA

4.MAILA

ALDERDI POSITIBOAK

Azalpenak garbiak izan dira.

Informazioa argi eta txukuna.

-Ondo esplikatu dituzte gauza guztiak.

-Argitasuna.

-Ez da bakarrik hezi gaietan baita etikoki pertsonak bezala hezitzea.

-Beharrezkoa.

-Euskaraz egin ahal izateko aukera.

-Hurbiltasuna.

-Azalpen garbia.

-Proiektu interesgarri asko.


HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-Gaztelaniaz hainbat gauza argitu gabe geratu zaizkit.

-Euskarazko azalpenak oso zehatzak eta gaztelaniazkoak oso laburrak.


NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS REUNIONES DE AULA (2018-2019)

Egape Ikastola BHI somos partícipes del Proyecto Kalitatea Hezkuntzan y por lo tanto tenemos integrada la cultura de la evaluación en todas las actividades, proyectos, reuniones,… que realizamos con el objetivo de mejorar y poder ofrecer un servicio de calidad.

El 3 de octubre re realizaron las reuniones de aula en 1º y 2º y el 10 de octubre, las de 3º y 4º.

L@s tutores informaron sobre las características del curso escolar y respondieron a las preguntas de las familias. Al final,  las familias evaluaron la reunión.

En la tabla se resumen los datos obtenidos:


INDICADORES

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Interés de la reunión

3.9

3,8

3,8

3,7

Hora de la reunión

3.6

3,8

3,7

3,7

Duración de la reunión

2.8

3,7

3,6

3,8

Lugar de la reunión

3.8

3,8

3,6

3,8

Se ha explicado con claridad

3.7

3,8

3,8

3,9

La información ha sido práctica e interesante

3.9

3,8

3,8

3,8

Valoración global

3,6

3,8

3,7

3,8

La participación de las familias ha sido menor de la que hubiéramos deseado: el 50 % en el 1º curso, el 54 % en 2º, el 61 % en 3º y el 46 % en 4º.

Teniendo en cuenta la tendencia de los cursos anteriores, la participación de las familias de 1º curso ha disminuido. Los resultados  del resto de los cursos se han mantenido o han mejorado.

Estas son las sugerencias de las familias:


1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

ASPECTOS POSITIVOS

Las explicaciones han sido claras.

La información ha sido clara


-Han explicado con claridad.

-No se educa solo en contenidos, también en valores.

- Necesario.


-Oportunidad de realizar la reunión solo en euskara.

-Cercanía.

-Explicación clara.

-Muchos proyectos interesantes.

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-En castellano se me han quedado algunas cosas en el aire.

-Las explicaciones en euskera muy detalladas y en castellano muy escuetas.

Comments