Berriak‎ > ‎

FAMILIAK ASEBETETA IKASTURTE HASIERAKO GELA BILERETAN (abajo en castellano)

publicado a la‎(s)‎ 15 oct. 2019 1:31 por Egape Ikastola BHI

Egape Ikastola BHI Kalitatea Hezkuntzan sarekide garen heinean, ebaluazioaren kultura barneratuta dugu. Hau honela izanik, burutzen diren jarduerak, bilerak, proiektuak… baloratzen ditugu, beti ere hobetzeko helburuarekin eta kalitatezko eskaintza zabaltzeko asmoz.

Urriaren 2an DBH 1. eta 2. mailako ikasleen guraso bilerak egin genituen eta urriaren 9an berriz, 3. eta 4. mailakoen familiekin bildu ginen.

Bertan, tutoreek, ikasturtearen ezaugarri orokorrak azaldu zituzten eta familien zalantzak argitu ziren. Bilera bukaeretan gurasoek gogobetetasun inkesta bete zuten (1etik 4ra bitartean baloratuz).

Hauek dira inkestetan jasotako emaitzak:

ADIERAZLEAK

1.MAILA

2.MAILA

3.MAILA

4.MAILA

Bileraren interesa

3.9

3.7

3,9

3,6

Bileraren ordua

3.5

3.7

3,7

3,5

Bileraren iraupena

3.5

3

3,6

3,5

Bileraren lekua

3.6

3.7

3,9

3,6

Azalpenak argiak izan dira

3.9

3.9

3,9

3,4

Informazioa praktikoa eta interesgarria izan da

3.9

3.6

3,9

3,5

Batazbestekoa

3,7

3.6

3,8

3,5


Familien partaidetza: 1. mailan familien % 72ak parte hartu du, 2. mailan %48ak, 3. mailan %62ak eta 4. mailan %61ak. 

Aurreko ikasturteetako partaidetzarekin alderatuz, aurten gora egin du, 2.mailan izan ezik.

Proposamenak eskatu direnean, honako hauek jaso dira:

1.MAILA

2.MAILA

3.MAILA

4.MAILA

ALDERDI POSITIBOAK

-Oso bilera ona izan da.

-Tutoreek oso sentsazio ona transmititu didate.

-Azalpen zehatz eta garbiak.

-Gertutasuna.

-Tutoreak ezagutzea.

-Oso ondo iruditu zait bilera euskaraz izatea.

-Argitasuna

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-Diapositibetako informazioa paperean ematea.

-Bilera luze xamarra.

-Bero egiten zuen.-LH3.mailako bilera egun eta ordu berean.

-Bilera non (zein geletan) izango den aurretik esan.

-Gehiago gazteleraz.

-Bileran euskara izan da hizkuntza nagusia eta batzuk informazio asko galdu dugu.

-Bileran euskara nagusitu da, ea posible den gaztelaniaz gehiago hitz egitea.


Proposamenak kontuan hartu ditugu eta jada, ari gara datorren ikasturterako hobekuntzak gauzatzen, hala nola, LHkoekin koordinatzen bilerak koinziditu ez dezaten.


NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS REUNIONES DE AULA

Egape Ikastola BHI somos partícipes del Proyecto Kalitatea Hezkuntzan y por lo tanto, tenemos integrada la cultura de la evaluación en todas las actividades, proyectos, reuniones… que realizamos con el objetivo de mejorar y poder ofrecer un servicio de calidad.

El 2 de octubre re realizaron las reuniones de aula en 1º y 2º de DBH y el 9 de octubre, las de 3º y 4º.

Los/las tutores informaron sobre las características del curso escolar y respondieron a las preguntas de las familias. Al final, las familias evaluaron la reunión (puntuando del 1 al 4).

En la tabla se resumen los datos obtenidos:

INDICADORES

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Interés de la reunión

3.9

3.7

3,9

3,6

Hora de la reunión

3.5

3.7

3,7

3,5

Duración de la reunión

3.5

3

3,6

3,5

Lugar de la reunión

3.6

3.7

3,9

3,6

Se ha explicado con claridad

3.9

3.9

3,9

3,4

La información ha sido práctica e interesante

3.9

3.6

3,9

3,5

Valoración global

3,7

3.6

3,8

3,5


Participación de las familias: el 72 % en el 1º, el 48 % en 2º curso, el 62 % en 3º y el 61 % en 4º curso.

Teniendo en cuenta la tendencia de los cursos anteriores, la participación de las familias ha sido mayor en todos los cursos excepto en 2º. Estas son las sugerencias de las familias:

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

ASPECTOS POSITIVOS

-La reunión ha sido muy buena.

-Las tutoras me han transmitido muy buena sensación.

-Explicaciones claras y concretas.

-Cercanía.

-Conocer a las tutoras.


-Me ha parecido muy bien que la reunión haya sido en euskara.

-Claridad.

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-Repartir en papel la información de la presentación.

-Reunión larga.

-Hacía calor.

-Coincidencia con la reunión de 3º de primaria.

-Avisar de antemano donde es la reunión.

- Hablar más en castellano.

- La mayoría de la reunión ha sido en euskara y algunas no nos hemos enterado.

-La reunión ha sido casi toda en euskara, si es posible hablar más en castellano.


Atendiendo a las propuestas recibidas, hemos comenzado con las mejoras, por ejemplo, coordinando las reuniones del próximo curso con la dirección de Primaria.


Comments